Result Name Venue Date Info
1. 20.23 Yang Chung-Han Jakarta 2018-08-29 Alltime-229
  Result Name Venue Date Info
1. 13.36 Chen Kuei-ju Fujiyoshida 2019-09-01 Alltime-180
  Result Name Venue Date Info
1. 48.63 Chen Tien-Wen Beijing 2001-08-31 Alltime-157
2. 48.92 Chen Chieh Ad-Dawhah 2019-04-22 Alltime-219
  Result Name Venue Date Info
1. 38.78 Wang Wen-Tang,
Liu Yuan-Kai,
Liang Tse-Ching,
Yi Wei-Chen
Taipei 2012-05-26 Alltime-980
2. 38.89 Wei Tai-Sheng,
Wang Wei-Hsu,
Yang Chung-Han,
Cheng Po-Yu
Yokohama 2019-05-11 Alltime-1260
3. 38.98 Wei Yi-Ching,
Yang Chung-Han,
Wei Tai-Sheng,
Wang Wei-Hsu
Jakarta 2018-08-30 Alltime-1578
  Result Name Venue Date Info
1. 8.34 Nai Hui-Fang Shanghai 1993-05-15 Alltime-93
  Result Name Venue Date Info
1. 91.36 Cheng Chao-Tsun Taipei 2017-08-26 Alltime-13
2. 86.64 Huang Shih-Feng Taipei 2017-08-26 Alltime-70
  Result Name Venue Date Info
1. 8010 Yang Chuan-Kuang Walnut 1963-04-28 Alltime-400