Result Name Venue Date Info
1. 13.27 Sergey Usov Leningrad 1988-06-11 Alltime-137
  Result Name Venue Date Info
1. 48.78 Aleksandr Kharlov Moskva 1983-06-20 Alltime-204
  Result Name Venue Date Info
1. 8:19.75 Anatoliy Dimov Moskva (OG) 1980-07-31 Alltime-314
  Result Name Venue Date Info
1. 2.32 Gennadiy Byelkov Tashkent 1982-05-29 Alltime-141
  Result Name Venue Date Info
1. 5.82 Aleksandr Parnov Sumgait 1985-08-21 Alltime-90
2. 5.80 Viktor Ryzhenkov Rostock 1990-06-24 Alltime-120
3. 5.70 Valeriy Ishutin Chelyabinsk 1987-08-01 Alltime-248
Leonid Andreyev Tashkent 2009-05-21 Alltime-248
  Result Name Venue Date Info
1. 17.36 Vladimir Chernikov Odessa 1988-08-21 Alltime-121
  Result Name Venue Date Info
1. 83.46 Andrey Abduvaliyev Sochi 1990-05-26 Alltime-12
  Result Name Venue Date Info
1. 87.20 Viktor Zaytsev Moskva 1992-06-23 Alltime-57
2. 85.74 Dmitriy Polyunin Moskva 1992-06-23 Alltime-94
3. 85.03 Ivan Zaytsev Zhukovskiy 2012-06-17 Alltime-113
  Result Name Venue Date Info
1. 8445 Ramil Ganiyev Athínai (WC) 1997-08-06 Alltime-85
2. 8366 Vadim Podmaryov Tashkent 1985-05-26 Alltime-107
3. 8278 Oleg Veretelnikov Bangkok 1998-12-18 Alltime-165
4. 8250 Leonid Andreyev Tashkent 2016-06-10 Alltime-179
5. 8036 Pavel Andreyev Tashkent 2004-05-21 Alltime-400
6. 8021 Vitaliy Smirnov Manila 2003-09-23 Alltime-419